Контакти

КОНТАКТИ

"Ковинтрейд България" ЕООД

ул. "Виктор Григорович" 5, ет. 1 ап. 2
София 1606, България
Телефони:

+359 2 952 32 22
+359 2 951 51 22
+359 2 951 50 12
+359 2 951 65 90
+359 2 951 65 93

Факс: +359 2 952 32 22
 Електронна поща:
Уеб страница:

Лица за контакти:
Матей Карничник
Управител
+359 2 951 51 22 – София
+386 342 78 150 – Целие, Словения

ИНСТРУМЕНТАЛНА И
КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА

инж. Милена Манолова
Продуктов Мениджър

Моб. телефон: +359 887 435 124
ЛАМАРИНА ОТ НЕРЪЖДАЕМА
И СПЕЦИАЛНА СТОМАНА

Иван Петков

Търговски Мениджър
Моб. телефон: +359 886 208 116

ФEРОСПЛАВИ
Георги Лачев

Търговски Мениджър

Моб. телефон: +359 884 457 505

Kovintrade.com
Slovenia Austria Czech Republic Hungary Germany Poland Romania Slovakia Serbia&Montenegro Croatia
BOSNA AND HERCEGOVINA Bulgaria