Високо легирани квадратни, плоски и кръгли стоманени профили

ПРОДУКТИ

ЛИСТОВИ СТОМАНИ

Подобрена конструкционна стомана с висока граница на провлачване – закалена и отпусната

1.8908 – S460Q

1.8927 – S620QL

1.8916 – S460QL1

1.8924 – S500Q

1.8909 – S500QL

1.8984 – S500QL1

1.8904 – S550Q

1.9826 – S550QL

1.8986 – S550QL1

1.8914 – S620Q

1.8906 – S460QL

1.8987 – S620QL1

1.8931 – S690Q

1.8928 – S690QL

1.8988 – S690QL1

1.8940 – S890Q

1.8983 – S890QL

1.8925 – S890QL1

1.8941 – S960Q

1.8933 – S960Q

Дебелина (mm) Ширина (mm) Дължина (mm)

8 – 40

1000 – 2000

2000 – 12000

« назадKovintrade.com
Slovenia Austria Czech Republic Hungary Germany Poland Romania Slovakia Serbia&Montenegro Croatia
BOSNA AND HERCEGOVINA Bulgaria