Високо легирани квадратни, плоски и кръгли стоманени профили

ПРОДУКТИ


Високо легирани квадратни, плоски и кръгли стоманени профили
Инструментална стомана за студена обработка Инструментална стомана за гореща обработка
W.Nr. 1.2080 – DIN X210Cr12

W.Nr. 1.2379 – DIN X155CrVMo12-1

W.Nr. 1.2842 – DIN 90MnCrV8
W.Nr. 1.2343 – DIN GX38CrMoV5-1

W.Nr. 1.2344 – DIN X40CrMoV5-1

W.Nr. 1.2367 – DIN X38CrMoV5-3
Kovintrade.com
Slovenia Austria Czech Republic Hungary Germany Poland Romania Slovakia Serbia&Montenegro Croatia
BOSNA AND HERCEGOVINA Bulgaria