Възможности за работа

„Ковинтрейд България“ ЕООД цени познанията и насърчава ангажираността и креативността на хората. Приветстваме хора, които са готови да се справят с предизвикателствата и искат да натрупат нови познания. Стремим се да гарантираме най-добрите възможни условия за работа и развитие на нашите служители, но също така се фокусираме върху здравето и общото благосъстояние на нашите служители.