За дружеството

Заглавие 2 Основна информация – да си част от Kovintrade Group

Kovintrade Group включва дружеството-майка Kovintrade d.d. Celje и неговата мрежа от дъщерни дружества и представителства в 11 европейски държави. Началото на Групата е през 1990 г. с основаването на дружеството-майка в Словения.

Като нов член на търговската мрежа на КОВИНТРЕЙД дружество „Ковинтрейд България“ ЕООД започва да извършва дейност през 2005 г. Оттогава основната бизнес дейност на дружеството на българския пазар е в сферата на:

  • черната металургия
  • металургичните продукти
  • суровините
  • съоръженията за рязане

Наименование на дружеството: „КОВИНТРЕЙД България“ ЕООД

Адрес: ул. „Виктор Григорович“ № 5, вх. А, ап. 2, София 1606

Телефон / факс: +359 2 951 50 12; +359 2 952 32 22

Имейл: office@kovintrade-bg.com

Директор: Йернея Лашич

Имейл: jerneja.lasic@kovintrade.si

Уебсайт: www.kovintrade-bg.com