История на дружеството

Дружество „Ковинтрейд България“ ЕООД е основано през 2005 г. За този период се превърнахме в разпознаваемо, специализирано и успешно от търговска гледна точка международно търговско дружество със собственик в Словения. Ние сме на пазара повече от 14 години, но въпреки това все още сме млади, амбициозни и успешни и имаме високи цели за бъдещето. Нашите бизнес операции са ориентирани на местно ниво, като най-важните стратегически области са тези на черната металургия, металургичните продукти, суровините и съоръженията за рязане.

Дружество „Ковинтрейд България“ ЕООД е част от Kovintrade Group, която включва мрежа от дъщерни дружества и представителства в 11 различни държави с над 5500 купувачи и 1500 доставчици в целия свят.

Добре знаем, че свързването, изграждането на мрежи, създаването на международни партньорства, както и развитието на познания за пазара са дейности, без които конкурентоспособността през 21 век просто не може да се справи. Ето защо с гордост можем да кажем, че въпреки силната конкуренция, ние успяхме да се превърнем в признато, надеждно и успешно от търговска гледна точка международно търговско дружество. С нашите експертни познания за пазарите и чрез изграждане на качествени бизнес отношения ние предоставяме на нашите бизнес партньори висока добавена стойност.

Сигурни сме, че имаме мотивацията, знанията и енергията за постигане на нашите цели. Плановете ни се основават на професионален, способен, честен и добросъвестен персонал у дома и в чужбина, на екипна работа и отношение към качеството във взаимоотношенията ни с всички бизнес партньори. В дружество „Ковинтрейд България“ ЕООД ще продължим да изпълняваме и подобряваме представянето си под лозунга „Partner of Knowledge and Confidence“ („Партньор на знанието и доверието“).

Йоже Кастелич, председател на управителния съвет

Kovintrade d.d. Словения