Стратегия и визия на дружеството

Търговията с продукцията и устойчивото развитие са двете основни насоки на дружество „Ковинтрейд България“ ЕООД, а стабилността, растежът, развитието и увеличението на капитала са целите, които се стремим да постигнем чрез бизнес дейността си. По този начин се стараем да затвърдим позицията на нашето дружество като едно от водещите български дружества в областта на металургията.

Нашето дружество се отличава със своя опит, етика, честност, отговорност и надеждност.

Основната визия на „Ковинтрейд България“ ЕООД е да бъде и да остане независим местен търговец на продукти и услуги, свързани с черната металургия, феросплави и други металургични суровини. Нашата цел е да постигнем възможно най-добри и тесни връзки, както и помощ при закупуването, продажбата и техническите познания за нашите местни бизнес партньори.