Горещо валцован лист – тънък и декапиран

Горещо валцован лист

Конструкционен листов материал (EN10025-2:2004)

Клас:
 • S235JR, JO, J2+N
 • S275JR, JO, J2+N
 • S355JR to K2

Размери:

Дебелина: 1,50 mm – 20,00 mm

Рулони: ширина до 2000 mm

Ленти:
дебелина 1,80 mm – 12,50 mm
не по-малко от 110 mm ширина
Плочи:
стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm,
1500 mm x 3000/6000 mm, 2000 x 3000/6000 mm
възможна е и доставка на нестандартни формати

Микросплавен листов материал (EN10149)

Клас:
 • S380MC

Размери:

Дебелина: 3,00 mm – 12,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm,
1500 mm x 3000/6000 mm
възможна е и доставка на нестандартни формати

Листов материал за котли (EN10028)

Клас:
 • P235GH
 • P265GH
 • P355GH-P355NH

Размери:

Дебелина: 2,00 mm – 15,00 mm

Рулони: до 2000 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm,
1500 mm x 3000/6000 mm, 2000 mm x 3000/6000 mm
възможна е и доставка на нестандартни формати

Плочи с валцувани шарки (EN10051)

Клас:
 • S235JR
 • S275JR

Размери:

Дебелина: 3,00 mm – 10,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm,
1500 mm x 3000/6000 mm

възможна е и доставка на нестандартни формати

Горещо валцована декапирана стоманена ламарина

Листов материал за обработване чрез студена пластична деформация (EN10111)

Клас:
 • DD11 декапиран

 • DD12 декапиран

 • DD13 декапиран

 • DD14 декапиран

 • DD15 декапиран*

Размери:

Дебелина: 1,50 mm – 15,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 20 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Микросплавна декапирана стоманена ламарина за обработване чрез студена пластична деформация (EN10149-2)

Клас:
 • S315MC декапиран

 • S355MC декапиран

 • S420MC декапиран

 • S460MC декапиран

 • S500MC декапиран

Размери:

Дебелина: 2,00 mm – 12,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 20 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Конструкционна декапирана стоманена ламарина (EN10025-2)

Клас:
 • S235JR до J2 декапирана

 • S275JR до J2 – декапирана

 • S355JR до K2 – декапирана

Размери:

Дебелина: 2,00 mm – 6,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 20 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати