Инструментална стомана и специална стомана

Студено обработена инструментална стомана

Студено обработената стомана е с високо съдържание на хром, с висока якост на повърхността, якост на опън, твърдост и много добра устойчивост на износване. Използва се за различни инструменти, предназначени за студена пластична деформация, като например инструменти за рязане, измервателни инструменти и др.

Разполагаме със следните класове стомана в склада:

 • W. Nr. 1.2379

  Диаметър: 10 mm–423 mm
  Широка плоска: дебелина 26 mm – 90 mm, ширина 300 mm – 505 mm
  Блокове: дебелина 100 mm – 400 mm, ширина 600 mm – 1010 mm
 • W. Nr. 1.2842

  Диаметър: 15 mm–252 mm
  Широка плоска: дебелина 26 mm – 90 mm, ширина 505 mm
  Блокове: дебелина 400 mm, ширина 600 mm
 • W. Nr. 1.2767

  Широка плоска: дебелина 26 mm – 90 mm, ширина 505 mm
  Блокове: дебелина 200 mm – 400 mm, ширина 600 mm – 1010 mm

Освен посочените по-горе класове стомана, също така доставяме следните материали: W. Nr. 1.2436, 1.2080, 1.2360, 1.2362, 1.2363, 1.2631, 1.4034, OH 255.

Горещо обработена инструментална стомана

Свойствата на горещо обработената стомана са якостта и твърдостта, необходими за работата на инструментите при високи температури. Такава стомана се използва за производство на инструменти за гореща обработка, например инструменти за леене под налягане, горещо рязане, екструзия на алуминий и др.

Разполагаме със следните класове стомана в склада:

 • W. Nr. 1.2343

  Диаметър: 15 mm–353 mm
  Широка плоска: дебелина 26 mm – 90 mm, ширина 505 mm
  Блокове: дебелина 100 mm – 400 mm, ширина 600 mm–1010 mm
 • W. Nr. 1.2343 ESR

  Блокове: дебелина 400 mm, ширина 600 mm
 • W. Nr. 1.2344

  Блокове: дебелина 400 mm, ширина 600 mm
 • W. Nr. 1.2344 ESR

  Блокове: дебелина 400 mm, ширина 600 mm

Освен посочените по-горе класове стомана, също така доставяме следните материали: W. Nr. 1.2365, 1.2367, 1.2714.

Инструментална стомана за обработка на пластмаса

Инструментите за обработка на пластмаса трябва да издържат на високо налягане и температури. Тази стомана се отличава със своята износоустойчивост, а в някои случаи и със своята корозионна устойчивост. Използва се за производството на активните части и основите на инструментите.

Разполагаме със следните класове стомана в склада:

 • W. Nr. 1.2312+QT

  Диаметър: 15 mm–302 mm
  Плоска: дебелина 10 mm–110 mm
  Блокове: дебелина 120 mm–400 mm, ширина 600 mm–1010 mm
 • W. Nr. 1.2738+QT

  Блокове:  дебелина 400 mm, ширина 600 mm

Специална стомана

Специалната стомана отговаря на много специфични стандарти и се използва в енергийната, петролната и газовата промишленост, авиационната и химическата промишленост и др.

Ние доставяме следните материали: W. Nr. 1.4006, 1.4913, 1.4923, 1.4122, 1.4034, 1.4724 …

Бързорезна стомана

Бързорезната стомана се използва специално за производството на инструменти за рязане (свредла, ножове, фрези).

Разполагаме със следните класове стомана в склада:

 • W. Nr. 1.3343

  Диаметър: 12 mm–200 mm
 • W. Nr. 1.3355

  Диаметър: 12 mm–200 mm

Освен посочените по-горе класове стомана също така доставяме следните материали: W. Nr. 1.3243 в 1.3247.