Профили и винкели

Горещо валцовани профили

Форми:

 • профил UPN

 • профил IPE

 • профил IPN

 • профил HEA

 • профил HEB

 • профил HEM

Клас:

 • S235JR

 • S275JR

 • S355J2

Дължини:

 • L = 6000 mm, L = 12000 mm

 • дължина по поръчка

Размери: 50 mm–550 mm, по-големи размери по поръчка

Горещо валцовани профили и винкели от стомана

Форми:

 • плоска стомана / шини

 • кръгла стомана / пръти

 • квадратна стомана

 • неравностранни винкели

 • равностранни винкели

 • T-профил

Клас:

 • S235JR

 • S275JR

 • S355J2

Дължини:

 • L = 6000 mm, L = 12000 mm

 • дължина по поръчка

Размери:

 • равностранни винкели – 15 mm x 15 mm – 200 mm x 200 mm

 • неравностранни винкели – 30 mm x 20 mm – 200 mm x 100 mm

 • плоска стомана / шини – 30 mm x 10 mm – 300 mm x 20 mm

 • кръгла стомана / пръти – 8 mm – 300 mm

 • квадратна стомана – 10 mm x 10 mm – 60 mm x 60 mm