Специален листов материал

Горещо валцован листов материал:

 • Стомана с висока якост

  Simaxx 690QL, Simaxx 890QL, Simaxx 960QL, Quend 700 (S690QL)
  8 mm-80 mm x 2000 mm-2500 mm x 6000 mm-12000 mm
 • 3акаляване и темпериране на листовия материал, уякчаване на повърхностния слой чрез химикотермична повърхностна обработка и пружина от листов материал

  C45, 42CrMo4,54SiCr6, 16MnCr5, 50Mn7
  3 mm-150 mm x 1000 mm-2000 mm x 6000 mm-12000 mm
 • Устойчив на износване листов материал

  Sidur 400, Sidur 450, Sidur 500, Quard 400, Quard 450, Quard 500
  8 mm-60 mm x 2000 mm-2500 mm x 6000 mm-12000 mm

Студено валцован лист:

 • Закаляване и темпериране на листовия материал, закаляване на повърхностния слой чрез химикотермична повърхностна обработка и листов материал от пружинна стомана

  C45, 42CrMo4,54SiCr6,16MnCr5, 50Mn7
  3 mm – 6 mm x 1000 mm x 2000 mm