Студено валцована галванизирана ламарина

Студено валцована ламарина

Листов материал за обработване чрез студена пластична деформация (EN10130)

Клас:
 • DC01
 • DC03
 • DC04
 • DC05
 • DC06

Размери:

Дебелина: 0,30 mm – 3,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Листов материал за емайлиране (EN10209)

Клас:
 • DC01EK
 • DC04EK
 • DC06EK
 • DC04ED

Размери:

Дебелина: 0,30 mm – 3,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Горещо поцинкован листов материал

Листов материал за обработване чрез студена пластична деформация (EN10346)

Клас:
 • DX51D
 • DX52D
 • DX53D
 • DX54D
 • DX56D
 • DX57D

Цинково покритие: Z100 – Z600 g/m2

Размери:

Дебелина: 0,30 mm – 4,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Конструкционен листов материал (EN10346)

Клас:
 • S220GD
 • S250GD
 • S280GD
 • S320GD
 • S350GD
 • S420GD

Цинково покритие: Z100 – Z600 g/m2

Размери:

Дебелина: 0,50 mm – 4,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Микросплавен галванизиран листов материал (EN10346)

Клас:
 • HX260LAD
 • HX300LAD
 • HX340LAD
 • HX380LAD
 • HX420LAD

Цинково покритие: Z100 – Z600 g/m2

Размери:

Дебелина: 0,30 mm – 3,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Електропоцинкован листов материал

Листов материал за обработване чрез студена пластична деформация (EN10346)

Клас:
 • DC01 + ZE
 • DC03 + ZE
 • DC04 + ZE

Цинково покритие: 25/25, 50/50, 100/100

Размери:

Дебелина: 0,50 mm – 3,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати

Листов материал от алуминий

Листов материал за обработване чрез студена пластична деформация (EN10346)

Алуминий-цинк

Размери:
 • DX51D + AZ
 • DX52D + AZ
 • DX53D + AZ

Zn + Al покритие: AZ100 – AZ185 g/m2

Алуминий-силиций
Клас:
 • DX51D + AS
 • DX52D + AS
 • DX53D + AS

Al + Si покритие: AS80 – AS200 g/m2

Размери:

Дебелина: 0,50 mm – 3,00 mm

Рулони: до 1500 mm ширина

Ленти: не по-малко от 12 mm ширина

Плочи: стандартни формати 1000 mm x 2000 mm, 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm; възможна е и доставка на нестандартни формати