Търговска мрежа

Дружество „Ковинтрейд България“ ЕООД е част от Kovintrade Group, както и от останалите 10 дъщерни дружества или търговски площи в цяла Европа. За подробна информация относно отделните сегменти на продажбите щракнете върху разделите.