Kovintrade е верен опитен и заслужаващ доверие партньор, който се доказва чрез добрите си познания за чуждите пазари и широката си международна търговска мрежа. Дъщерните ни дружества се намират в 11 европейски държави. Работим непрекъснато за установяване на различни форми на международна търговия и интеграция.