Австрия

Дружество Kovintrade GmbH е основано през 1992 г. Дружеството активно развива маркетингова дейност в областта на металургичните продукти като неръждаеми горещо валцовани и студено валцовани листове, обикновен листов материал, неръждаем и обикновен листов материал със зададени свойства, неръждаем скрап от сплави, скрап от стомана, феросплави и цветни метали.

Kovintrade G.m.b.H.
August-Jaksch-Str. 2/4
9020 Klagenfurt

Директор: Франц Андолшек

Тел:
+43 463 597 485