Босна и Херцеговина

Дружество Kovintrade d.o.o. в Босна и Херцеговина развива своята дейност от март 2016 г. Занимава се с черна металургия и със следните групи суровини: нелегирана, легирана и специална конструкционна стомана, както и с цветна металургия.

Kovintrade d.o.o. Banja Luka
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 181 b
78 000 Banja Luka
Босна и Херцеговина

Директор: Бориша Гороня

Тел:
Факс: