Германия

На немския пазар Kovintrade присъства от 1993 г., търгувайки с отливки от железни и алуминиеви сплави. Доставката се извършва изключително за индустрията, като най-вече това се осъществява чрез склада им, което позволява навременни доставки и сигурна наличност в случай на спешни поръчки. Голям брой продукти се обработват в сътрудничество с различни преработвателни предприятия от Словения.

Kovintrade d.d.
Mariborska cesta 7
3000 Celje

Лице за контакт: Роман Рецко