Полша

Дружество Multistal & Lohmann Sp. z o.o. е свързано дружество на Kovintrade d.d Celje и обхваща полския пазар. Централата на дружеството се намира в Познан. Дружеството функционира като център за дистрибуция и съхранение в областта на металургията. Програмата за съхранение и продажба включва инструментална стомана, бързорезна стомана, легирана и конструкционна стомана под формата на кръгли пръти и плоска стомана, листове и блокове.

Дружество Metaltrade Sp. z o.o е дъщерно дружество на Multistal & Lohmann и е активно в областта на материали за металургията и металургичното производство, като цинк и олово, черни и благородни феросплави, както и чугун на блокове. Областта на металургията включва продажба на инструментална стомана и специална стомана, материали от неръждаема стомана, студено валцовани, горещо валцовани и галванизиран листов материал.

Multistal & Lohmann Sp. z.o.o.
Ulica Nad Wierzbakiem 17/1
60-611 Poznanj

Директор: Юре Чесен
Имейл:  jure.cesen@multistal.com.pl

Metaltrade Sp. z.o.o.
Ulica Wolska 84/86
01-141 Varšava

Член на съвета: Франц Бриновец
Имейл:  f.brinovec@metaltrade.pl
Уеб сайт: www.metaltrade.pl