Румъния

Дружество Kovintrade Romania S.R.L. е основано през 2004 г. Дружеството работи в областта на металургията с акцент върху инструменталната стомана, валцованата и изтеглената конструкционна и легирана стомана, горещо и студено валцован конструкционен и специален листов материал, материали от неръждаема стомана, профили и тръби, заваръчни материали и феросплави.

KOVINTRADE ROMANIA S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et.3, cam 27-30
Bucuresti, sector 6
Romania

Директор: Вася Кукович