Словакия

Дружество Kovintrade Bratislava s.r.o е основано през 1993 г., поради повишената търговска дейност в Словакия. Дружеството се фокусира върху металургията, но също така продава продукти на различни словенски производители на словашкия пазар, както и словашки металургични продукти на словенския пазар. Най-важните групи за продажба са инструментална стомана, пръти от легирана стомана, конструкционни и специални листове, неръждаеми листове, тръби, изковки, валяци, ножове и други металургични продукти.

Kovintrade Bratislava s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava

Директор: Ренато Рупник

Тел.: +421 2 547 73 123

Имейл:  kovintrade@kovintrade.sk
Уеб сайт:  www.kovintrade.sk