Словения

Предлагаме широка гама от металургични продукти с възможност за допълнителна обработка и дистрибуция и експертни становища. Гарантираме качеството и конкурентоспособността на доставките на металургичните продукти на водещите световни производители. Купувачите и бизнес партньорите в Словения могат да закупят или приемат стоки в Kovintrade от четири различни места – в Любляна, Целе, Йесенице и Щоре.

В областта на отоплителната техника, климатичната и системната регулация предлагаме на клиентите широка гама от продукти и иновативни решения.