Сърбия

Дружество Kovintrade d.o.o Belgrade е основано през 2004 г. Дружеството е активно в различни области на металургията (цветна и черна), суровините, леярските материали, заваръчните материали и феросплавите.

KOVINTRADE D.O.O. BEOGRAD
Batajnički drum 23 Zemun
11080 Beograd, Republika Srbija

Директор: Маруша Керч

Имейл:  marusa.kerc@kovintrade.si
Уеб сайт:  www.kovintrade.rs