Хърватия

Дружество Kovintrade Hrvatska d.o.o оперира в областта на металургията (цветна и черна), суровини, вторични суровини, шлифовъчни материали и производство на леярски и заваръчни материали, както и феросплави.

Ковинтрейд Хърватия д. ох. ох.
Улица Людевита Посавского 29
10360 Сесвете

Директор: Марио Маринчич

Имейл:
Уеб сайт: